Att vara hemlös i Skåne – hur vanligt är det?

Hemlöshet är ett stort problem i Sverige, så även i Skåne. Nedan pratar vi mer om hur vanligt det är att vara hemlös i Skånes största städer.

 

Hemlöshet i Malmö

Enligt Malmö stads statistik över hemlöshet är det över 500 personer som lever i hemlöshet. Mörkertalet är dessutom stort, så uppgiften om att det finns 500 hemlösa i Skåne kan vara kraftigt underdriven. Nästan alla hemlösa i Malmö är män, och det är även vanligt att migranter är hemlösa.

Läs mer: Befolkning Malmö: Hur många bor det i Malmö?

 

Hemlöshet i Helsingborg

I Helsingborg finns det över 400 personer som bor i Hemlöshet, och även här är det främst män som inte har någonstans att bo. Andelen unga hemlösa är dessutom oproportionerligt stor i Helsingborg, då gruppen hemlösa mellan 20 och 29 år uppgår till 26 % av alla stadens hemlösa.

Läs mer: När ska man besöka en vårdcentral i Skåne?

 

Hemlöshet i Kristianstad

Cirka 170 personer är hemlösa i Kristianstad enligt Socialstyrelsens statistik, och uppskattar samtidigt att en tredjedel av dessa är unga kvinnor. Som brukligt när det kommer till hemlösa i Skåne län finns det även många hemlösa ensamkommande unga migranter, vilket är bekymmersamt.

Lämna en kommentar