Statsskulden i Sverige! Hur stor är den?

Sverige har idag en statsskuld på cirka 1 210 miljarder. Det kan låta mycket, men det är inte så mycket om vi har formeln statsskuld kontra BNP i åtanke. En låg statsskuld per BNP, och en låg placering i listan är eftersträvansvärt.

Läs mer: Behöver man höja pensionsåldern ytterligare i Sverige

Notis! Som du ser nedan har Sverige en förhållandevis låg statsskuld.

 

Placering Land Statsskuld i förhållande till BNP
1 Grekland 152
2 Italien 127
3 Portugal 120
4 Irland 117
5 Belgien 101
6 Frankrike 89
7 Storbritannien 87
8 EU-genomsnittet 85
9 Cypern 84
10 Tyskland 81
11 Nederländerna 69
12 Ungern 78
13 Spanien 77
14 Malta 73
15 Österrike 73
16 Polen 55
17 Finland 51
18 Slovakien 51
19 Danmark 47
20 Tjeckien 44
21 Sverige 30
22 Luxemburg 20

Läs mer: Allt om den pensionsålder som gäller i Sverige

Lämna en kommentar