Vad får man för medicin mot psykos?

Psykos är ett allvarligt tillstånd då man kan fatta ogenomtänkta beslut på grund av att man inte mår bra. I den här artikeln pratar vi mer om den medicin som man kan behandla en psykos med.

Läs mer: När ska man besöka en vårdcentral i Skåne?

 

9 äldre läkemedel mot psykos som fortfarande används

 1. Klorpromazin, som även kallas för Largacil
 2. Haloperidol, som även kallas för Haldol
 3. Melperon, som även kallas för Buronil
 4. Flufenazin, som även kallas för Siqualone
 5. Levomepromazin, som även kallas för Noainan
 6. Perfenazin, som även kallas för Trilafon
 7. Flupentixol, som även kallas för Fluanxol
 8. Klorprotixen, som även kallas för Truxal
 9. Zuklopentixol, som även kallas för Cisordinol

Läs mer: Allt om Alnarps rehabiliteringsträdgård

 

10 moderna läkemedel mot psykos (Gen 2)

 1. Klozapin, som även kallas för Leponex
 2. Risperidon, som även kallas för Risperdal
 3. Olanzapin, som även kallas för Zyprexa
 4. Ziprasidon, som även kallas för Zeldox
 5. Kvetiapin, som även kallas för Seroquel
 6. Aripiprazol, som även kallas för Abilify
 7. Sertindol, som även kallas för Serdolect
 8. Paliperidon, som även kallas för Invega
 9. Lurasidon, som även kallas för Latuda
 10. Kariprazin, som även kallas för Reagila

Lämna en kommentar