Laddar

Trelleborgsbutik drabbades av mögel – nu krävs åtgärder

Det tillfälliga personalutrymmet saknar både toalett, rent vatten och dagsljus. Nu kräver Arbetsmiljöverket att åtgärder görs.

delningar

I slutet av oktober gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion av Nettos butik på Engelsbrektsgatan i Trelleborg. Sedan en tid tillbaka har det konstaterats att det funnits allvarliga mögelskador i byggnaden, främst i personalutrymmet. Under 2015 uppmärksammades problemet för första gången och åtgärder vidtogs, men de visade sig inte vara tillräckliga. Under sensommaren upptäcktes det återigen att det fanns mögel och fuktskador i lokalerna.

Flera personer i personalen har upplevt besvär som kan härledas till mögelproblem och under några dagar i september fick butiken stängas till dess att problemet var löst.

När butiken öppnade igen hänvisades personalen till ett tält som var placerat i lagret. Detta fick fungera som ett tillfälligt personalutrymme. Tältet ersattes senare av ett rum med gipsväggar.

Arbetsmiljöverket kräver nu bättring av standarden i personalutrymmet. I dagsläget saknar rummet bland annat dagsljus, toalett, rent vatten och ett lämpligt utrymme för ombyte och förvaring av personliga tillhörigheter. Nettos ledning har uppgett att ombyggnad av nytt personalrum är planerat till januari 2018. Men Arbetsmiljöverket kräver att åtgärder görs tidigare än så.  ”Nuvarande personalutrymme kan inte ses som tillfredsställande gällande hygien, klimat och funktion”, skriver Arbetsmiljöverket i sitt beslut.

Arbetsmiljöverket bedömer även att handlingsplaner för sanering och ombyggnad inte kommunicerats på ett tillfredsställande sätt med butiken och dess personal.

Senast den 17 november ska företaget informera arbetsmiljöverket om vad som har gjorts för att förbättra de brister som uppmärksammats.

 

Relaterade artiklar