Laddar

Trelleborgare anmäler kommunens handläggningsrobot

Trelleborgs kommun har hyllats för sin handläggningsrobot. Flera andra kommuner sneglar på konceptet och är intresserade av ett liknande system. Men nu kommer lite grus i maskineriet efter att en trelleborgare anmäler kommunen för falsk marknadsföring.

delningar

En kvinna i Trelleborg har lämnat in en JO-anmälan mot Trelleborgs kommun. Anledningen är att hon misstänker att kommunen begår falsk marknadsföring när det kommer till den omtalade handläggningsroboten.

Roboten handlägger ärenden betydligt snabbare än en fysisk person och tanken är att trelleborgarna på så sätt ska få hjälp snabbare. Men anmälaren är kritisk till om kommunen faktiskt kan ge svar så pass snabbt som man påstår.

”Jag vill ha granskat om Trelleborgs kommun kan leva upp till att ge svar på en ansökan om försörjningsstöd dagen efter och isåfall i vilken utsträckning. De är otydliga om det gäller ett slutgiltig besked eller enbart ett preliminärt” skriver kvinnan och fortsätter.

” Jag ställer mig frågande till om detta verkligen går att uppfylla. Kompletteringar och dylikt behövs säkerligen i de flesta fall. Jag hävdar att om Trelleborgs kommun inte kan besvara merparten av ansökningarna dagen använder sig av falsk marknadsföring gentemot den sökande och allmänheten. Det ger personer i svåra livssituationer en förhoppning om en snabb handläggning.”

Relaterade artiklar