Laddar

Trelleborg kan få ett till höghus: ”Nytt landmärke”

Det finns planer på att bygga en nytt elva våningar högt hus i centrala Trelleborg.

delningar

Det byggs och bankas på många ställen runt om i Trelleborg. Men snart kan det bli ännu mer. Kommunens samhällsbyggnadsnämnd ser nu över detaljplanen för ett nytt bostadshus på 11 våningar. Huset ska i så fall ligga precis intill Stadsparken och Stortorget.

Det är Fastighets AB Hovskolan som vill bygga på marken och föreslår att de två nedersta våningar ska vara till för centrumverksamheter och resten av våningarna för bostäder.

– Fastighetsägaren som begärt planbesked visar på höga ambitioner för platsen. De vill aktivera gaturummet och torget med verksamhetslokaler i bottenplan samtidigt som de vill bevara öppenheten mellan Stadsparken och Nygatan, säger Fredrik Magnusson som är planarkitekt på samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunens hemsida.

Arbetet med detaljplanen kommer att inledas till våren. I och med det centrala läget ska många pusselbitar falla på plats för att projektet ska gå i hamn.

– En byggnad i 10-11 våningar innebär att ett nytt landmärke skapas på platsen, och det ställer särskilda krav på arkitekturen. Byggnadens volym och utformning behöver studeras vidare. Det är viktigt att byggnaden passar in i området och kompletterar såväl gamla byggnader som exempelvis vattentornet som de nya byggnaderna i kvarteret Bävern, säger Fredrik Magnusson.

Tanken är att huset ska ligga på den plats där Casa Blanca låg innan restaurangen brann upp i mars 2016. I dag används platsen som avlastningsyta för bygget av husen i kvarteret Bävern.

Huset skulle i så fall bli det andra höghuset som planeras under kort tid. Sedan tidigare står det klart att kommunen vill bygga ett höghus längst Järnvägsgatan.

Relaterade artiklar