Laddar

Studieteknik i fokus när eleverna fick agera mentorer

Via en workshop har elever på Söderslättsgymnasiet fått dela med sig av sina studietekniker till elever från Backaskolan och Väståkraskolan. Något som genererat en win-win situation för alla parter.

delningar

I vanliga fall sker undervisning och redovisningar bara bland elevernas klasskompisar. Det är ett faktum som lärare på Söderslättsgymnasiet vill ändra på med sina Real Case. Vid två tillfällen har elever från Söderslättsgymnasiet fått lära ut studieteknik till yngre elever från Backaskolan och Väståkraskolan via en workshop.

En win-win situation enligt lärarna. Eleverna på gymnasiet får lära sig att presentera inför andra och de yngre eleverna får viktig information från studenter med erfarenhet.

– Gymnasiestudenterna har fått träna på muntliga presentationer. När de ska presentera för andra än sina klasskamrater så förbereder det sig mer och vill göra allt lite bättre. Just därför är erfarenheten att presentera och diskutera med personer även utanför sin vanliga klass väldigt viktigt, säger läraren Maria Glawe som drivit projektet tillsammans med lärare från de båda mellanstadieskolorna.

Kunskapen om studieteknik ska eleverna på sina respektive skolor i sin tur få presentera för andra elever.

– Eleverna som var på besök ska nu sprida vidare den här informationen via egna presentationer. Sedan ska vi träffas igen i vår för att prata om hur vi har använt studieteknikerna. Många av eleverna på Söderslätt önskade att de fick liknande tips tidigare under sin skolgång. Då känns det väldigt kul att kunna bidra med sin erfarenhet till andra elever.

Vad har du fått för respons från eleverna? – Responsen har varit väldigt positiv. Många var nervösa för sina presentationer men efteråt tycker många att det var jätteroligt. Det har varit mycket glädje det här dagarna och jag hoppas att vi kan göra det här många gånger till, säger Maria Glawe.

 

Relaterade artiklar