Laddar

Stridigheter om nya bostäder i Kurland

Kommunen vill bygga bostäder i Kurland. Ett beslut som de boende i området överklagat till Mark och miljödomstolen. Nu har domen fallit.

delningar

Åtta personer har överklagat kommunens beslut att bygga hus i Kurland utanför Trelleborg. Kommunen fastställde i juni att man ska bygga sex stycken hus på en tomt i området.

Men de boende menar att byggandet kommer att förstöra området. De menar att hela byns struktur kommer att förstöras av sex hus på platsen. Man påtalar även att kusten skadas och att området som husen ska byggas på riskerar att svämmas över.

Ärendet togs nyligen upp i Mark och miljödomstolen och nu har domen fallit. Mark och miljödomstolen säger att kommunen har agerat på rätt sätt och att det inte finns någon anledning till varför beslutet ska hävas.

Kommunen kan därmed gå vidare med sina planer.

Relaterade artiklar