Laddar

Stor skillnad mellan kvinnor och mäns pension

Att kvinnor har lägre pension än män är genomgående i alla Sveriges kommuner. Under 2015 hade kvinnor i genomsnitt 29 procent lägre inkomst än män från pension och tjänstepension.

delningar

Kvinnors pensioner är klart lägre än mäns, det visar statistik från Statistiska centralbyrån. Detta är en trend som går att se i alla landets kommuner.

I genomsnitt hade kvinnor 29 procent lägre inkomst än män från allmän pension och tjänstepension under 2015. Bara i elva kommuner hade kvinnor minst 80 procent av mäns pensionsinkomst.

– Det är inte pensionssystemet som är ojämställt, utan det är kvinnors lägre inkomster under livet som leder till lägre pension, säger Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten, till Nyhetsbyrån Siren.

Karlskrona är den kommun i Blekinge län där det är minst skillnad mellan kvinnor och mäns pensionsinkomster. Där fick kvinnorna 28 procent mindre inkomst än männen. Störst skillnad var det i Sölvesborg där motsvarande siffra var 32 procent.

Anledningen till de lägre pensionerna grundar sig mycket i att kvinnodominerade yrken har lägre löner, kvinnor jobbar mer deltid, vabbar mer och tar ut mer betald och obetald föräldraledighet.

– Om inkomstskillnaderna jämnades ut, alltså om män och kvinnor jobbar lika många timmar och har lika lön, skulle också skillnaden mellan män och kvinnors pension jämnas ut, säger Monica Zettervall till Nyhetsbyrån Siren.

Relaterade artiklar