Laddar

Stark tillväxt i Trelleborg – tack vare grannkommunerna

Trelleborg ska tacka Pågatågen och grannkommunerna för god tillväxt. Det menar en ny rapport.

delningar

Tillväxten är god i Trelleborg, främst tack vare draghjälpen från grannkommunerna. Så lyder bedömningen i undersökningen Sydsvenska Gasellkommuner. 

– Analysen visar att kommunerna har olika förutsättningar och befinner sig i olika utvecklingsfaser sett ur ett tillväxtperspektiv. Det innebär att en och samma utvecklingsstrategi inte passar alla kommuner. Istället bör man titta på kommunernas olika strukturer och studera vilka mönster som framträder, säger Britt Andresen, chefanalytiker på det dansk-svenska kunskapscentret Øresundsinstituttet.

Av de elva städerna får Lund, Landskrona och Trelleborg mest draghjälp från de kringliggande städerna, menar undersökningen.

– De olika orterna får olika stor draghjälp från kringliggande städer. Det gäller att ta tillvara sina specifika möjligheter och se vilka komplement den egna orten är i behov av för fortsatt tillväxt, snarare än att fokusera på konkurrens om arbetskraft och ökad inflyttning, säger Anna Wiking.

En stor förklaring till tillväxten är Pågatågen menar institutet.

Relaterade artiklar