Söderslättsgymnasiet har ett bibliotek i världsklass: ”Fantastiskt roligt” - Nyheter i Trelleborg - 24 timmar om dygnet - Helt gratis!

Laddar

Söderslättsgymnasiet har ett bibliotek i världsklass: ”Fantastiskt roligt”

Mediateket på Söderslättsgymnasiet rankas nu som ett skolbibliotek i världsklass av fackföreningen DIK.

delningar

På många håll runt om i Sverige finns skolbibliotek utan bemanning, ett stort problem menar Fackföreningen DIK. Föreningen har delar nu ut priset diplomet ”Skolbibliotek i världsklass” till de skolor som upprätthåller de hårda kraven av föreningen har på duktiga skolbibliotek. Totalt prisas 25 skolor i Sverige. En av dem är Söderslättsgymnasiets bibliotek Medieteket.

I ett pressmeddelande skriver DIK att årets nomineringar kännetecknas av att det i år finns en mycket tydlig koppling mellan skolbibliotekens läsfrämjande arbete och arbetet med medie- och kommunikationskunnighet.

– Det är stort och fantastiskt roligt, säger Magdalena Paulsson på Mediateket på Söderslättsgymnasiet.

Kriterier för att rankas som ett skolbibliotek i världsklass:

Ett skolbibliotek i världsklass:

är en tydlig del av skolans pedagogiska vision.

samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande.

stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld.

stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier.

erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser.

har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.

Ett skolbibliotek i världsklass har skolbibliotekarier som:

är effektiva inspiratörer för att öka läsfärdigheten hos eleverna

ger eleverna verktyg för källkritik

lär eleverna navigera i informationsflödet och hantera sin digitala identitet

är navet i den digitala kunskapsskolan!

Källa. Det kreativa facket. http://dik.se/nyheter/skolbibliotek-i-vaerldsklass-2017/#.WOdF0TMQVHc.twitter