Laddar

Skattechocken – så hårt kan miljontals svenskar drabbas

Miljontals riskeras att drabbas om det nya förslaget går igenom.

delningar

SNS Konjunkturråd har i en rapport för 2018 analyserat kapitalbeskattningens förutsättningar i Sverige.

Under 2008 skrotades den tidigare fastighetsskatten i Sverige där villaägare betalade en procent fastighetsskatt på taxeringsvärdet av huset, som i sin tur låg på 75 procent av marknadsvärdet.

Fastighetsskatten var oförutsägbar och det fanns en risk att skatten ökade enormt från ett år till ett annat, som en följd av att grannar sålt sina hus dyrt.

I samband med rapporten föreslår nu SNS Konjunkturråd att fastighetsskatten återinförs, för både villor och bostadsrätter den här gången.

– En återinförd fastighetsskatt ger en betydande skattehöjning för hushållen i förhållande till dagens kommunala fastighetsavgift och innebär chockhöjd skatt för en stor del av landets bostadsägare, sa Sofia Linder, chefekonom på Skattebetalarna till Dina Pengar.

Förslaget skulle innebära en möjlig skattehöjning på tiotusentals kronor för människor som bor i bostadsrätt eller villa.

– Det kommer tyvärr förslag titt som tätt på att återinföra fastighetsskatten, både från ekonomer och politiker. Att förslaget kommer från en så aktad institution är oroväckande och risken är att frågan aktualiseras i samband med en skattereform, som allt fler vill se, säger Sofia Linder.

Samtidigt träder den senaste småhustaxeringen för 2,4 miljoner småhus i kraft, som sker vart tredje år.

Enligt Skatteverkets preliminära beräkningar innebär det en genomsnittlig höjning i landet med 26 procent, skriver Dina Pengar.

– Det handlar om dramatiska höjningar av taxeringsvärdet i många kommuner, säger Sofia Linder.

Enligt Skattebetalarnas kalkyl skulle återinförandet av fastighetsskatten innebära en höjd skatt för bostadsrättsägare med minst 10 000 kronor redan vid ett vid ett marknadsvärde på 1,5 miljoner kronor, det vill säga en fastighetsskatt på 11 300 kronor.

En villa med landets genomsnittliga taxeringsvärde, motsvarande ett marknadsvärde på 2,5 miljoner kronor, skulle istället få en årlig fastighetsskatt på 18 500 kronor.

Relaterade artiklar