Laddar

Skånska tågförseningar har eskalerat: ”Otillräckliga förutsättningar”

Allt fler skåningar drabbas av länets många tågförseningar. Nu riktar Region Skåne stark kritik mot Trafikverket.

delningar

I en flerårsöversikt redovisar Skånetrafiken statistik för punktlighet och störningsorsaker för den skånska kollektivtrafiken, en rapport som omfattar perioden januari 2012 till och med juli i år.

En trend över tid visar att störningarna har eskalerat. Under första halvåret 2017 skedde en tydlig ökning av förseningarna. Störningar med koppling till infrastrukturproblem fördubblades under första halvåret.

Störningar i signalanläggningar står för 26 procent av orsakerna under 2017.

– Störningar och förseningar på det skånska järnvägsnätet skapar stor frustration bland våra resenärer. När störningar uppstår på järnvägsnätet är det viktigt att information tillhandahålls i tid till våra resenärer. Trafikverket ger oss i nuläget otillräcklig förutsättningar att klara av detta viktiga uppdrag, säger  Stefan Svalö (S), regionråd och ordförande för kollektivtrafiknämnden och fortsätter:

– Därför kräver vi från Region Skånes del att Trafikverket stramar upp sin planering vid kommande banarbeten och vid akuta störningar samt att åtgärder skyndsamt vidtas för att ta i tu med det bristfälliga underhållet på den skånska järnvägen.

Skånetrafiken har betalat ut hela 27 miljoner kronor för ersättningstrafik under 2017 och cirka 10 miljoner i ersättning för resegaranti. Kostnader som förväntas öka om inte åtgärder vidtas. Trots problemen i infrastrukturen ökar resandet med Skånetrafiken med både buss och tåg, ackumulerat med 1,8 procent.

– Nu vi vill intensifiera dialogen och samarbetet med Trafikverket. Vi vill vara med i förbättringsarbetet för att utveckla den skånska kollektivtrafiken. Vi vill se att det tillförs mera resurser för att satsa på den skånska järnvägen. Det är mycket glädjande att fler resenärer väljer att resa tillsammans med oss igen och vi vill självklart kunna leva upp till resenärernass förväntningar, säger Linus Eriksson, trafikdirektör, Skånetrafiken.

Relaterade artiklar