Laddar

Så många vräktes i Trelleborg 2017

Antalet vräkningar minskar i Sverige.

delningar

Kronofogden har tagit fram ny statistik som visar att antalet hyresgäster som tvingas lämna sin bostad fortsätter att minska. I hela landet minskade antalet ansökningar om vräkning med sju procent under förra året och totalt genomfördes 1 938 vräkningar i landet. Anledningen till framgången är bättre lokala samarbeten för att förebygga problemen.

– Sett över några år har våra ansträngningar att få till en lokal samverkan bidragit till färre vräkningar. Om hyresvärden och socialtjänsten fångar upp problemen tidigt, så är det lättare att lösa situationen. Att nio av tio ansökningar inte leder till en vräkning talar dock för att fler skulle kunna komma överens utan att blanda in oss. Det vore bättre för alla, säger Kim Jonsson, som arbetar i den förebyggande verksamheten på Kronofogden i ett pressmeddelande.

Ser man på statistiken lokalt i Trelleborg har antalet ansökningar om vräkning minskat de senaste åren. 2015 ansöktes det om 47 vräkningar, under 2017 var den siffran nere på 27. Antalet verkställda vräkningar ligger dock jämnt. Där har man bara gått från 14 verkställda till 13 stycken.