Laddar

Så många vill ta körkort

Att allt fler vill ta körkort märks i lanet då Trafikverket inte kan möta den stora efterfrågan på körkortsprov. Både antalet förstagångsprov och omprov har ökat kraftigt. 

delningar

Vanligtvis brukar trycket på körkortsproven minska under hösten men enligt Trafikverket är efterfrågan fortsatt stor.

– Vi har genomfört fler prov i år jämfört med tidigare år, men samtidigt ökar kundantalet och antalet omprov, säger Kristina Hagberg, chef Trafikverket Förarprov.

Trots att 34 förarprövare nyanställdes innan sommaren, extra personal och extra provtider under helger och kvällar finns tillgängligt kan servicelöftet inte uppfyllas fullt i hela landet, detta på grund av den höga efterfrågan.

Från januari till och med september 2017 har 226 352 teoriprov genomförts, en ökning med drygt 25 000 jämfört med samma period förra året. Även körproven har ökat  totalt genomfördes 202 849 körprov fram till september i år, en ökning med med 8 003 stycken. Trots detta har andelen godkända kunskapsprov och körprov B under januari till och med september minskat med drygt fem procentenheter jämfört med samma period 2014. Därmed har antalet omprov ökat.

Att antalet omprov ökar leder till en ökad efterfrågan på provtider för körkortstagare som förbrukat sitt förstagångsföreträde. Om kunskapsprovet eller körprovet inte är godkänt erbjuder Trafikverket två omprov inom giltighetstiden två månader. När dessa två omprovstillfällen är förbrukade gäller inte förstagångsföreträdet längre och väntetiden till nya provtider kan bli betydligt längre.

– Vi ser tyvärr att den grupp som gör många omprov fortsätter att öka. Genom vårt förstagångsföreträde vill vi premiera god förarutbildning och vi uppmanar alla som ska göra omprov att använda tiden väl till ytterligare förberedelser, hushålla med provtillfällena och inte genomföra omprov för tidigt, säger Kristina Hagberg.

Relaterade artiklar