Laddar

Så klarade Region Skåne sommarens utmaningar

Sommaren brukar präglas av personalbrist.

delningar

Den svenska sommaren brukar innebära personalbrist och nödlösningar. Enligt Annelie Juhlin, tillförordnad chefsläkare, har även sommaren i inom Region Skåne varit ansträngd, och det är bristen på personal som gör att de inte kan hålla önskat antal vårdplatser öppna. Men sommaren har ändå gått bra enligt de förutsättningar som funnits. Och en stor eloge ger hon sina anställda.

– Inför varje sommar genomförs en regional sommarplanering. Årets planering följs och som andra somrar är den beroende av ett samarbete mellan sjukhusen, inom primärvården, med våra kommuner och vårdinrättningar inom södra sjukvårdsregionen, säger Anneli Juhlin till Lokaltidningen.

– Att vi klarar att följa planen beror till största del på att våra medarbetare gör stora insatser lokalt, men också på ett gott samarbete.

På många håll har det varma vädret påverkat vården som erbjuds, men enligt Annelie Juhlin har Region Skåne klarat det bra, och endast ett fåtal operationer har behövs ställas in. Något som annars skett på andra håll i landet.

Relaterade artiklar