Laddar

Ringvägen ska inte påverka värderingen när kommunen köper ut bostadsägarna

Kommunen vill köpa de fastigheter som ligger på sträckan för den planerade ringvägen. Nu står det klart att man kommer att betala det marknadsvärde husen hade före det att beslutet om ringvägen togs.

delningar

Flera av partierna i kommunfullmäktige vill bygga en ringväg och en östlig infart till Trelleborgs hamn. I november 2017 beslutade kommunfullmäktige om en sträckning. Direkt skapades det debatt då vägen ska dras där det i dag ligger bostäder.

Kommunen meddelade då att fastighetsägarna redan nu kan sälja sina bostäder till kommunen, via ett frivilligt inlösen. Kommunen beslutade att budgetera 85 miljoner kronor för att köpa fastigheterna. Frågan blev då i stället vad kommunen erbjuder för betalning.

I enlighet med expropriationslagstiftningen är kommunen villiga att betala husets värde plus 25 procent extra. Kritikerna menade då att husets värde antagligen fallit efter beskedet om att ringvägen ska byggas.

Men på torsdagen presterade Trelleborgs kommun att så inte är fallet. Kommunen har nu tecknat avtal med två olika värderingsföretag. Företagens uppgift är att helt oberoende värdera de fastigheter som kommunen är villiga att köpa. I avtalet står det att värderingen inte ska påverkas av ringvägsbeslutet, utan att man ska utgå från husets skick och det läge som det hade före beslutet om ringvägen fattades.

De fastighetsägare som uttryckt intresse för att få sin bostad värderad kommer nu att kontaktas av kommunen.

Ringvägen kommer att bli 14 meter bred samt ha en skyddszon på 30 meter. Det är husen innanför detta område som fått erbjudande om frivillig förtida inlösen.