Polisen: Därför höjs säkerheten på flygplatser

Genrefoto: Arkiv.

De inre gränskontrollerna utökas av polisen.

7 personer har reagerat på denna nyheten

delningar

Sedan 2015 finns ett gällande regeringsbeslut om tillfälligt återinförda gränskontroller.

Efter ett nytt regeringsbeslut i maj har polismyndigheten fått möjlighet att ändra omfattning och platser för de inre gränskontrollerna.

Efter att ha analyserat dagsläget har polisen beslutat att man ska utöka de återinförda gränskontrollerna, så att de även kommer att ske på flera av Sveriges stora flygplatser och hamnar, vilket 24Sverige nyligen rapporterade.

Bakgrunden är en förändrad hotbild – kontrollerna syftar bland annat till att upptäcka grova brottslingar och potentiella terrorister.

– Ett av skälen till att vi väljer att utöka gränskontrollerna är informationsinhämtning. Vi behöver lära oss mer om strömningarna som finns i Europa – vilka som reser till och från Sverige och hur de reser. Vi vill också upptäcka personer som sysslar med gränsöverskridande brottslighet, som människohandel, förklarar Mikael Holmgren, tf chef på gränspolisen i region Väst.

Sverige återinförde gränskontrollerna vid flyktingkrisen under hösten 2015, men då var situationen annorlunda.

Migranterna reste vid den här tiden mestadels in i landet i via färjetrafiken i södra Sverige eller Öresundbron. Nu gäller andra resrutter och gränskontrollerna behöver därför genomföras på fler ställen, enligt polisen.

– Omfattningen av kontrollerna kommer att variera beroende på den dagsaktuella situationen. Vi kan exempelvis göra stickprov vid utvalda färjeankomster, eller vid vissa ankommande flyg från andra Schengenländer. Så långt har den inre gränskontrollen på Landvetter lett till att ett 15-tal personer har hämtats in för fördjupade kontroller och att ett fem-tal personer har nekats inresa i landet, säger Mikael Holmgren.

Beslutet om de utökade gränskontrollerna gäller för perioden 2 juli till 11 november 2018.

Samtidigt fortsätter de tidigare kontrollerna för bil- och tågtrafik över Öresundsbron och i ett antal hamnar.

– Ambitionen är att gränskontrollerna i minsta möjliga mån ska inverka på den fria rörligheten inom Schengen och att allmänheten ska påverkas så lite som möjligt, säger Holmgren.

Polisen uppmanar samtliga resenärer att alltid ha med sig giltiga resehandlingar – även vid resor till de nordiska länderna och till länder som ingår i Schengensamarbetet.

Relaterade artiklar