Laddar

Okända deklarationen måste uppdateras

Fastighetsägare uppmanas att upprätta nya mätningar, enligt Boverket.

delningar

Lagen om energideklaration har fyllt tio år, vilket är samma antal år som den är giltig, vilket är okänt för många svenskar.

Detta innebär att många av landets fastigheter nu behöver uppdatera sin energideklaration. År 2014 ändrades dessutom lagen om energideklarationer, vilket gör att resultatet kan komma att se annorlunda ut än tidigare.

Energideklarationen talar om hur mycket energi en byggnad använder. När du ska köpa eller hyra har du rätt att få se energideklarationen innan du bestämmer dig. Det är fastighetsägaren som ska visa dig deklarationen.

Eftersom energideklarationerna gäller i tio år måste därför många byggnadsägare nu upprätta nya energideklarationer.

Energideklarationen är i dag utformad som en skala från A till G, där A är den bästa klassen.

– Det som är intressant med energideklarationen är de åtgärder som den kommer fram till. När man mätt och kollat upp byggnaderna i en bostadsrättsförening så får man ett antal förslag på åtgärder för att göra fastigheten mer energieffektiv. I slutändan kommer det göra att bostadsrättsföreningen sparar in på utgifter som kommer i samband med värmespill, säger David Jost, gruppchef projektledning SBC.

Energideklarationens innehåll:

Den uppvärmda arean i huset.

Energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel.

Åtgärdsförslag, om energiexperten har föreslagit sådana, för att minska energianvändningen.

Om radonmätning är utförd eller inte och i så fall uppmätt värde.

Källa: Boverket.

Relaterade artiklar