Laddar

Nya cykelvägar på gång till kommunen

Två nya cykelvägar på Söderslätt har kommit ett steg närmare sitt förverkligande sedan kommunfullmäktige i veckan sagt ja till medfinansiering.

delningar

Den ena vägen ska gå mellan Stavstensudde och Fredshög och har varit efterlängtad av de många som främst sommartid cyklar till Skansarna och Skåre. Den andra cykelvägen ska gå mellan Alstad och Östra Grevie, skriver kommunen på sin hemsida.

Den senare kommer att gå längs väg 101 mellan Vellinge kommungräns och Alstad. I samband med bygget kommer Trafikverket att tillgänglighetsanpassa busshållplatserna Klörups by och Klörupskorset. Kostnaderna för detta tar emellertid Trafikverket själv.

Totalt kommer bygget av gång och cykelvägen att kosta mellan 14 till 16 miljoner varav Trelleborgs kommun svarar för hälften. Bygget är planerat till år 2022.

När det gäller gång och cykelväg längs väg 511 mot Höllviken, kommer kostnaden att uppgå till mellan 19 och 23 miljoner. Också här svarar kommunen för hälften. Om avtalet blir klart under året kan arbetet ske år 2021.

Relaterade artiklar