Laddar

Ny klotterpolicy i Trelleborg

Räddningstjänsten har föreslagit en ny klotterpolicy för tekniska nämnden, med krav som det råder delade meningar om.

delningar

Räddningstjänsten har skickat ett förslag till tekniska nämnden angående en klotterpolicy. Nämnden anser att tidskravet som ställts inte är rimligt.

Den tekniska nämnden har hand om allmänna platser i Trelleborg. Där innefattas VA-byggnader, en mängd elskåp och ett flertal toaletter. Samtliga platser utsätts ofta för klotter och inte sällan klottras samma plats ned igen, när den precis gjorts ren.

En tanke som finns i policyn är att utforma byggnader som inte inbjuder till klotter, något som nämnden anser är bra. Tidskravet på att sanera klotter inom 48 timmar och 12 timmar för rasistiskt klotter anses dock som orimligt. Man vill istället att policyn ska ange att klottret ska tas bort inom skälig tid.

Utöver det skulle dessutom orimliga kostnader uppstå, enligt nämnden, då stora pengar redan spenderas på den allmänna renhållningen. Nämnden menar även att det redan finns mål för att medborgare ska uppleva allmänna platser som rena och snygga.