Laddar

Nu blir det svårare att få ersättning för flygförseningar

Tidigare har man kunnat få ersättning flera år i efterhand – nu sänks tiden rejält.

delningar

När flyget har blivit försenat har man tidigare kunnat kräva ersättning från flygbolaget flera år i efterhand.

Nyligen avgjorde dock Högsta Domstolen ett ärende där det ansågs att en skälig tidsfrist för att kräva ersättning för försenade flyg är så lite som två månader.

Eftersom HD är det högsta beslutande organ vi har i Sverige, blir domstolsbeslut i HD prejudicerande, vilket innebär att lägre instanser kommer att förhålla sig till Högsta Domstolens dom i framtiden.

Det vill säga, passagerare kommer kunna kräva ersättning max två månader i efterhand.

Domen rör en tvist mellan ett par passagerare och Turkish Airlines den 15 mars. Passagerarna hade rest i augusti 2013 med Turkish Airlines reguljärflyg från Göteborg till Antalya, Turkiet. Flyget blev försenat och anlände till Antalya mer än tre timmar efter utsatt tid. Två år och tre månader senare krävde passagerarna ersättning.

I domen står det att ”Turkish Airlines medgav att flyget hade varit försenat på ett sådant sätt att passagerarna i och för sig skulle ha haft rätt till den begärda ersättningen. Flygbolaget invände dock att passagerarnas rätt till ersättning hade fallit bort, eftersom de hade meddelat flygbolaget sina krav för sent.”

I både tingsrätt och hovrätt gavs passagerarna rätt, men HD dömde till flygbolagets fördel. HD ansåg att passagerare som kräver ersättning omfattas av reklamationsplikt. I lagen som rör flygförseningar finns dock ingen lagstadgad reklamationsplikt eller tidsfrist.

– Det som är upprörande med domen är att det är så jävla kort tid. Flygbolagen vet ju om när de blir sena, det är en helt annan sak om man köper en annan vara som till exempel en bil. Då kanske felet inte märks förrän efter flera månader, säger flygrättsadvokaten Stephan Eriksson till Vagabond.

Relaterade artiklar