Laddar

Moskén i Trelleborg stoppas

Nu står det klart att Länstyrelsen kommer inte att bevilja bygglov för moskén på Böckaregatan.

delningar

Turerna kring moskén på Böckaregatan har varit många. En förening har velat använda deras befintliga lokal för religiös verksamhet. Samtidigt har grannar till moskén protesterat till kommunen, efter som de sagt att de inte vill ha en moské nära deras hus.

Stadsbyggnadsnämnden röstade igenom att införa ett tillfälligt bygglov till lokalen, något som skulle innebära att deltagarna fick bedriva religiös verksamhet i lokalen.

Även det beslutet överklagades och ärenden gick vidare till Länsstyrelsen. Nu står det klart att Länsstyrelsen i Skåne säger nej till moskén. I ett beslut i tisdags meddelades det att moskén inte kommer att få något bygglov.

”För fastigheten gäller en stadsplan från 1984 som nu gäller som detaljplan. Fastigheten är avsedd för handel. Den lovsökta åtgärden innebär att ett befintligt lager görs om till en samlingslokal för föreningsverksamhet. Enligt ansökan ska lokalen användas som moské och för utbildningsverksamhet.

Då lokalen ska användas som samlingslokal strider detta mot detaljplanen, varför det inte är möjligt att meddela ett permanent bygglov utan endast tidsbegränsat bygglov är möjligt.” står det att läsa i beslutet.

Föreningen söker nu efter andra lokaler.

Relaterade artiklar