Laddar

LISTA: Så undviker du åskskador

Antalet anmälda skador till försäkringsföretaget har de senaste åren halverats.

delningar

Åskan orsakar varje år stor skada på svenskarnas hus och ägodelar. I ett pressmeddelande från Länsförsäkringar berättar naturskadespecialisten Johan Litsmark att det vanligast är att åskan orsakar elfel och förstör elektronik. Men det går att minska risken betydligt för tråkiga följder av åska med väldigt enkla åtgärder. 

Så gör du för att undvika åskskador

Låt installera överspänningsskydd och jordfelsbrytare. Jordfelsbrytare slår av strömmen automatiskt vid en kortslutning mot jord och minskar risken för brand.

Har du solcellsanläggning bör du ha överspänningsskydd på både lik- och växelströmssidan.

Ha fungerande brandvarnare och brandsläckare.

Dra ur strömkontakter på elektronik som tv, dator och modem, robotgräsklippare med mera.

Ladda inte mobil, elcykelbatteri, hövding hjälm eller annan utrustning under åskoväder.

Ladda inte heller robotgräsklippare eller elbil under åska.

Antalet anmälda skador till försäkringsföretaget länsförsäkringar har sededan 2014 halverats. År 2017 anmäldes 3 627 skador till företaget.