Laddar

Larmet: Mer dödligt gift i vanliga livsmedlet

Foto: Mostphotos.

Livsmedelsverkets uppföljningar visar nu att halten av den dödliga tungmetallen har ökat i flera produkter, trots striktare regler.

1 person har reagerat på denna nyheten

delningar

För drygt åtta år sedan kom en larmrapport om höga halter arsenik och andra tungmetaller i bland annat ris.

År 2015 och 2017 gjorde Livsmedelsverket uppföljningar och det visar sig nu att halterna av den dödliga tungmetallen har ökat i vissa fall.

Framförallt är det i ekologiska varianter, trots att man de senaste åren har infört nya gränsvärden. Det meddelar Livsmedelsverket i ett pressmeddelande under måndagen.

Undersökningen visade att av åtta ris som analyserats både 2015 och 2017 hade arsenikhalten ökat i sex av dessa.

Ökningen var störst i två ekologiska ris och ett av fullkornsrisen överskred också gränsvärdet. Detta risparti har dragits tillbaka från marknaden av företagaren, enligt Livsmedelsverket.

Fullkornsris innehåller samtidigt ofta högre halter arsenik än vitt ris. Det beror på att arsenik framför allt samlas i risets skal, och det finns mer skal i fullkornsprodukter.

– Livsmedelsverket rekommenderar i vanliga fall att man ska välja fullkorn eftersom de är bra för hälsan. Men just när det gäller ris bör man äta fullkorn bara ibland säger Petra Bergkvist, statsinspektör på Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket meddelar samtidigt att trots att halterna har ökat i flera produkter, håller sig nästan alla under gränsvärdet.

Arsenik är ett ämne som man ska försöka att få i sig så lite som möjligt av. Den som äter varierat och väljer olika sorters mat och märken minskar risken för att få i sig för mycket av något enskilt ämne.

Livsmedelsverket råder sedan några år föräldrar att inte ge barn under sex år riskakor eller risdrycker. Att som vuxen äta ris och risprodukter några gånger i veckan, som är det vanliga i Sverige, innebär ingen risk för hälsan.

– Man kan också göra mycket för att sänka halterna i riset själv. Koka riset med stort överskott av vatten som sedan hälls bort. Då kan arsenikinnehållet minska med mer än hälften, säger Petra Bergkvist, statsinspektör på Livsmedelsverket.

Inga av de undersökta proverna av gröt och välling för barn hade halter av kadmium, bly eller oorganisk arsenik över gränsvärdet och halterna av kadmium och bly var istället betydligt lägre 2017 jämfört med 2011, enligt Livsmedelsverket.

Relaterade artiklar