Laddar

LARMET: Allt fler hemlösa i Trelleborg

Antalet akut hemlösa har ökat de senaste åren. Så här ser läget ut i Trelleborgs kommun.

delningar

På uppdrag av regeringen genomför Socialstyrelsen en kartläggning av hemlösheten i Sverige.

Deras senaste rapport gjordes 2017, där statistiken visar att det finns ungefär 33 000 personer i Sverige som står utanför bostadssystemet.

Samtidigt är antalet akut hemlösa i Sverige 5 900 personer, en ökning med 1 500 personer sedan 2011.

I Trelleborgs kommun fanns 98 hemlösa personer under 2017 varav 39 är akut hemlösa. År 2011 fanns 90 hemlösa i kommunen.

– Det är fler personer som befinner sig i akut hemlöshet nu, som sover utomhus, i trappuppgångar, på härbärgen, vandrarhem eller i skyddade boenden än det var i den förra mätningen, säger Christina Högblom, utredare på Socialstyrelsen.

Under 2017 var det nästan 900 fler föräldrar med barn under 18 år som befann sig i akut hemlöshet jämfört med 2011, vilket är en ökning med nästan 60 procent.

Totalt är drygt en tredjedel av alla personer i hemlöshet föräldrar till barn under 18 år. Sammanlagt innebär det att minst 24 000 barn hade föräldrar som var i hemlöshet under mätveckan.

– Om hemlösheten ska minska krävs ett gemensamt strategiskt arbete som omfattar flera politikområden både på lokal och på nationell nivå, säger Christina Högblom.

En stor andel av de som räknas som hemlösa har ekonomiskt bistånd och en av tre har behov av stöd och behandling för missbruk. En av fem lider dessutom av psykisk ohälsa, enligt Socialstyrelsens rapport.

40 procent av personerna i akut hemlöshet är födda i Sverige. Antalet födda utomlands är drygt 2 000 fler än i förra kartläggningen från 2011. Drygt hälften av de utlandsfödda har levt i Sverige i minst fem år, enligt rapporten.

Hemlöshetssituationer i kartläggningen 2017: 1. Akut hemlöshet 2. Institutionsvistelse och stödboende 3. Långsiktiga boendelösningar 4. Eget ordnat kortsiktigt boende

Följande grupper ingår inte i kartläggningen: 1. Barn och unga under 18 år som är placerade utanför hemmet enligt SoL eller LVU 2. Personer som bor i bostad med särskild service enligt SoL eller LSS 3. Utrikes födda personer som saknar uppehållstillstånd 4. Ensamkommande flyktingbarn som är placerade genom socialtjänsten 5. Personer som kommit från övriga Europa och som vistas i kommunen, men saknar förankring där.

Källa: Socialstyrelsens rapport ”Hemlöshet 2017 – omfattning och karaktär”.