Laddar

Kommunen undersöker möjligheterna till kameraövervakning

Efter problemen på Gasverket vill kommunen sätta in ordningsvakter på ungdomsgården. Samtidigt ser man över möjligheterna till att sätta upp övervakningskameror på vissa platser i Trelleborg.

delningar

I höstas skapade ett ungdomsgäng oreda på Trelleborgs bibliotek. Det gjorde att kommunen valde att sätta in ordningsvakter för att skapa en lugnare tillvaro. Det blev också lugnare, men gänget hittade nya platser att hänga på, däribland ungdomsgården Gasverket.

Där startade nya problem och nyligen tog ungdomsgården beslutet att stänga under kvällstid på grund av hot och våld.

– Det är inget roligt beslut att ta, men vi tar det för allas säkerhet. Vi måste skydda personalen, besökarna och egendomen. Jag hoppas att vi kan få bukt med problemet och att det blir en kortvarig stängning, sa Kultur- och Fritidschefen Jörgen Flink då.

Efter beskedet så satte kommunen sig i möten för att hitta lösningar på problemet. Kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Karlsson ville bland annat se fältassistenter och mer kontakt med ungdomarnas föräldrar.

Men nu skriver P4 Malmöhus att Trelleborgs kommun överväger att sätta in ordningsvakter på Gasverket, samtidigt undersöker man möjligheten att sätta upp kameror i vissa delar i staden.

– Vi tittar på att införa fältassistenter, det har man i en del kommuner och det verkar som att det ger god effekt. Vi ansöker om att få ha ordningsvakter även på Gasverket. Vi tittar också på nattvandring som man har i många kommuner, som också är en bra insats, säger kommunens stabschef Charlotte Rosenlund Sjövall till P4Malmöhus och fortsätter.

– Vi tar även fram underlag för att se om vi kan ha kameraövervakning på vissa ställen i staden. Vi tittar också på vissa ytor i staden, där vi bland annat kan arbeta med att skapa bättre belysning, för att på så sätt öka tryggheten.