Laddar

KLART: Så många nyanlända ska Trelleborg ta emot 2018

Det står nu klart hur många nyanlända invandrare som ska bosätta sig i Trelleborg under nästkommande år.

delningar

Den 1 mars 2016 trädde ny lagstiftning i kraft som innebär att alla kommuner är skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända och ordna bosättning åt dem. Nu har Länsstyrelsen Skåne har beslutat om en ny fördelning av nyanlända invandrare för skånska kommuner.

Totalt ska 1 800 personer anvisas till länet, en sänkning med nästan 1 000 personer jämfört med 2017.

– I Migrationsverkets beräkningsunderlag inför 2018 tas större hänsyn till antalet självbosatta, det vill säga nyanlända som själva skaffar bostad i en kommun, säger Gunilla Holmlin, integrationsutvecklare på Länsstyrelsen Skåne.

Trelleborg har blivit anvisade 101 personer. Det är en sänkning med 39 personer jämfört med 2017. I grannkommunerna ska Svedala ta emot 57, Vellinge 140, Skurup 35 och Malmö 155.

– De skånska kommunerna har på flera sätt utvecklat sitt arbete kring bostadsförsörjning och ett ordnat flyktingmottagande. Det är glädjande och bådar gott inför kommande år då mottagandet sjunker, enligt nuvarande prognoser, säger Gunilla Holmlin.