Laddar

Inspektionen får följder för byggföretag i Trelleborg

Arbetsmiljöverket vill ha svar från ett företag efter en inspektion.

delningar

I mitten av juli genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion hos ett företag i byggbranschen från Trelleborg. Vid besöket hittades en brist då en lös stege användes som tillträdesled till taket.

Nu måste företaget säkerställa att tillträde till taket sker via fast monterad trappa eller trapptorn så att risken för fall förebyggs.

Senast den 9 augusti ska företaget ha kommit med ett svar till Arbetsmiljöverket om hur man åtgärdat bristen.