Laddar

Här är kommunens bud till dem drabbade fastighetsägarna

Kommunen har kommit med ett erbjudande till ägarna av de 26 fastigheter som ligger längst den planerade ringvägen.

delningar

Trelleborgs kommun har haft ett möte med fastighetsägarna vars hus kan försvinna på grund av ringvägen. På mötet fick fastighetsägarna ett erbjudande om frivillig inlösen.

Det innebär att Trelleborgs kommun redan nu är villiga att köpa in de direkt berörda fastigheterna. Anledningen är att kommunen inser att det kan vara svårt att sälja en fastighet under planeringsprocessen.

Budet till fastighetsägarna är att kommunen köper huset för marknadsvärde plus 25 procent, och att det kan göras redan nu.

Totalt berörs 23 stycken bostadsfastigheter av den planerade ringvägen.