Laddar

Gratis bussresor för de äldre kan snart bli verklighet

Kommunstyrelsen ska i nästa vecka ta ställning till om alla över 75 ska få resa gratis med kollektivtrafik.

delningar

I september 2017 beställde Kommunstyrelsen en utredning kring möjligheterna att erbjuda gratis busskort till den äldre befolkningen i Trelleborg. Nu är den utredningen klar och Kommunstyrelsen ska under sitt möte på den 9 maj besluta om man ska erbjuda gratis kollektivtrafik.

Utredningen redovisade fyra alternativ. Valen stod mellan att gränsen skulle dras vid 70-års ålder eller 75-års ålder. Ytterligare alternativ handlade om det skulle gälla dynget alla timmar eller endast under lågtrafik.

Nu har kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) kommit fram till att man föreslår kommunstyrelsen att välja det alternativ som innebär att alla över 75 får resa gratis med buss, under dyngets alla timmar.

”Ett införande av avgiftsfri kollektivtrafik behöver ske med viss ekonomisk försiktighet, dels mot bakgrund av kommunens nuvarande ekonomiska förutsättningar men också för framtida finansieringsbehov av kommunens lagstadgade skyldigheter. Avgiftsfri kollektivtrafik föreslås därför inledningsvis införas från årsskiftet 2018/2019 för invånare som är 75 år och äldre. Att begränsa detta till lågtrafik är inte motiverat då skillnaden i kostnad blir relativt liter” skriver KSAU i sin bedömning.

Relaterade artiklar