Laddar

Fortsatt bostadsbrist i Trelleborg

Trots att det byggs bostäder i Trelleborg är det fortsatt bostadsbrist, det visar en ny undersökning från Boverket.

delningar

Nu har Boverket släppt sin nya bostadsmarknadsenkät som undersöker utbudet av bostäder i Sveriges alla kommuner.

Undersökningen visar att det är brist på bostäder i 243 av landets kommunerna.

– Bostadsmarknadsenkäten är en sammanställning vi gör varje år. Resultatet överensstämmer med vad vi tidigare sett i andra prognoser och analyser, att det är ett fortsatt stort behov av bostäder. Särskilt för grupper som efterfrågar bostäder till skäliga priser, till exempel studenter och äldre, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket.

Ser man lokalt i Trelleborg så finns det enligt enkäten ett underskott av bostäder i centralorten, men ser man till kringliggande kommuner så är man i balans.

I enkäten säger Trelleborgs kommun att man planerar att bygga 668 bostäder de kommande två åren, men att man kommer att ha ett fortsatt underskott de närmsta tre åren.

Relaterade artiklar