Laddar

Förslaget: Fängelse om du köper hyreskontrakt

Krafttag mot svarthandeln när utredare föreslår skärpta regler för hyreskontrakt.

delningar

I framtiden kan den som köper ett svart hyreskontrakt eller olovligen hyr ut, riskerar att hamna i fängelse. Det föreslår utredare Jan Josefsson, hovrättsråd.

Förslaget kom den 7 november och föreslår flera skärpta regler gällande kontrakt, andrahandsuthyrning och boende.

– Den olagliga handeln med hyresrätter utgör ett stort problem. Enskilda drabbas och förtroendet för hyresrätten skadas, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon enligt regeringens hemsida.

I dagsläget behöver endast den som säljer ett svartkontrakt oroa sig men i framtiden kan även den som köper svartkontrakt bli klassad som kriminell.

Om förslaget går igenom riskerar köparen både böter och fängelse i upp till två år. Vid grövre brott blir fängelsetiden upp till fyra år.

Dock föreslår utredningen att om personen kan bevisa att hen köpt kontraktet på grund av till exempel akut bostadsbrist, ska personen kunna slippa straff helt.

Utredarna föreslår också att kontrakten för andrahandsuthyrning ska förtydligas så att det bland annat kriminaliseras att otillåtet hyra ut sin lägenhet i vinningssyfte.

Utredningens förslag innefattar bland annat:

Att köpa kontrakt blir straffbart och kan ge fängelse. I normalfall ger det böter eller fängelse upp till två år. Vid särskilt grova brott upp till fyra års fängelse. Om brottet med hänsyn till gärningsmannens behov av bostad är ringa ska straff inte utdömas.

Vid andrahandsuthyrning får tillägget för möbler inte får överstiga en tiondel av den övriga hyran. Om högre hyra tas ut ska man per automatik förlora kontraktet.

Hyr man ut i andra hand utan tillåtelse kan man dömas till böter eller fängelse. Ingen andra chans utfärdas.

Har man inneboende ska andelarnas totala hyra inte överstiga vad förstahandshyresgästen betalar.

Källa: Regeringen.

Relaterade artiklar