Forskare vädjar om tips: “Det är väldigt allvarligt”

"Vi bedömer att färre än fem procent av de svenska askarna har en bra genetisk motståndskraft".

1 person har reagerat på denna nyheten

delningar

Asken är idag en hotad art och risken finns att den blir utrotad. Forskarna efterlyser nu tips från allmänheten på vitala askar, som bär på en genuppsättning med större motståndskraft mot angreppen från askskottsjukan.

– Asken är en starkt hotad art, det är väldigt allvarligt. Vi vet att det finns en stor genetisk effekt, och att det finns individer som är mer toleranta mot askskottsjukan än andra, säger Lars-Göran Stener, forskare på Skogforsk till 24Sverige.

Asken är ett av de sista träden i vårens lövsprickning. Foto: Ulrika Lagerlöf/Skogssällskapet

Askskottsjukan är en allvarlig sjukdom som gör att trädet till slut dör.

– Den tränger sig in via grenarna kan man säga och sprider sig i stammen. När den väl omringat hela stammens omkrets stryper den näringsbanorna och därmed hela trädet. Första stadiet är kronglesning och i sisa stadiet dör den. 

Lars-Göran Stener tillsammans med Michelle Cleary, SLU leder ett projekt, finansierat av Skogssällskapet, där de urval av resistenta askar som tidigare gjort ska utökas med fler exemplar.

Det finns sedan tidigare ett urval med resistenta askar som forskarna hittat tack vare tips från allmänheten och skogsbranschen. En gemensam nämnare för dessa är att de står i trädgrupper med andra askar som är angripna. Urvalet är dock för litet och behöver kompletteras.

– Vi behöver få in fler vitala askar och en stor genetisk variation av askar för att få en så stor bredd i urvalet som möjligt. Den här sjukdomen kan mutera sig också, en ask som verkar resistent idag kanske inte står emot den muterade sjukdomen, säger Lars-Göran Stener.

Inga askar är helt opåverkade av sjukdomen, men en del individer har relativt sett väldigt lite synliga skador jämfört med andra. Genom att klona dessa exemplar kan de testas under kontrollerade former. Då vet man vilka askar som är de genetiskt mest motståndskraftiga exemplaren.

– De kommer att användas i nya fröplantager för att ta fram vitala askplantor.

Forskarna vädjar nu till allmänheten om tips på vitala askar som de kan titta på. De friska exemplaren ska helst stå tillsammans med andra askar som är angripna, enstaka träd som är friska är svårare att bedöma.

Bedömningen av friska träd görs bäst i juli och augusti när trädkronans löv är fullt utvecklad. De genetiskt mest motståndskraftiga askarna skiljer sig då ganska tydligt från omgivande sjuka askar.

Asken till höger bär på en genetisk motståndskraft mot askskottsjukan, och skiljer sig tydligt från asken till vänster. Foto: Michelle Cleary/SLU

– Vi är tacksamma för alla tips vi kan få. Vi bedömer att färre än fem procent av de svenska askarna har en bra genetisk motståndskraft, säger Lars-Göran Stener.

Om du har tips, kontakta Skogsforsk.

FAKTA

Så här känner du igen ett angripet träd:

Kronutglesning. Är trädkronan gles med döda grenar så är det ett tecken på askskottsjukan. Det syns tydligast under sommaren när löven är fullt utvecklade.

Epikorma skott. När grenarna i kronan dör skjuter trädet i desperation nya skott från topparna, vilket ger ett buskigt intryck. Det kan göra att trädet ser livskraftigt ut, men är tvärtom ett tecken på sjukdom.

Sår på trädstam och grenar. Såren behöver inte vara direkt orsakade av askskottsjukan, utan kan orsakas av olika rötsvampar, men är ett tecken på att trädets försvar är nedsatt.

Vissna löv på grenarna.

Har du ett nyhetstips? Tipsa redaktionen genom att klicka här.

delningar

Nyhetsbrev

Prenumerera på Sveriges snabbaste och mest ultralokala nyhetsbrev. Här får du nyheter om stora som små händelser.
Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag 24 Sveriges data- och cookiepolicy.

Relaterade artiklar