Laddar

Facket kritiserar ambulansföretagets metoder: ”Är oacceptabelt”

Vårdförbundet riktar kritik mot Falck Ambulans. Anledningen är att övertidstaket kan kringgås, vilket påverkar säkerheten.

delningar

Facket har tidigare agerat mot Falck Ambulans kring arbetstider och övertid. Vårdförbundet kommer nu med kritik mot företaget som använder sig av medarbetare via dotterbolaget Falck Services.

Enligt Vårdförbundet kan personal som arbetat mycket övertid i Falck Ambulans anställas i dotterbolaget. På så sätt kan samma personer jobba på samma arbetsplats, med samma arbetsuppgifter men ha olika arbetsgivare.

”Därmed kan de arbeta väldigt mycket övertid utöver sin ordinarie tjänstgöringsgrad. Detta förhållande är oacceptabelt och innebär en risk för ohälsa och olycksfall hos personalen eftersom de arbetar mer övertid än vad arbetstidslagen anger och vad som anses som hälsosamt. Det leder till sämre möjligheter till återhämtning mellan arbetspass om man tillåts arbeta så mycket utöver sin ordinarie tjänstgöringsgrad”, skriver Vårdförbundet Avdelning Skåne.

Man menar att personal arbetar väldigt mycket mer än vad arbetstidslagen anger som övertid, vilket avviker från Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Därför kräver Vårdförbundet att Falck Ambulans omedelbart ska räkna deras dotterbolag som samma arbetsgivare när det gäller övertid.