Laddar

Bostadsvarningen: Tusentals kan ha drabbats

Många lägenhetsavtal kan vara ogiltiga, varnar juridiska experter.

delningar

Svenska bostadsproducenter har systemsatt att vara mycket otydliga mot köparna om när nyproducerade bostadsrätter är inflyttningsklara.

Nu uppger dock flera av landets tyngsta bostadsrättsjurister att avtalen som köparna undertecknar troligtvis är ogiltiga, på grund av att tidpunkt för upplåtelse och inflyttning är alltför svepande, vilket Svenska Dagbladet först rapporterade.

– Så länge bostadsrättspriserna steg, var alla med på tåget. Men nu när priserna faller är ingen med på tåget och det blir bekymmer, konstaterar bostadsrättsjuristen Ingrid Uggla, som deltog i arbetet med Bostadsrättslagen redan på tidigt 1990-tal.

Svenska Dagbladet har pratat med ett flertal bostadsjurister. De berättar att bostadsproducenter väldigt ofta anger långa tidsintervaller för när lägenheterna ska vara inflyttningsklara.

Samtidigt kräver Bostadsrättslagen att det anges en tidpunkt för när lägenheterna ska vara klara, där juristerna argumenterar att det är för långa tidsintervaller för att räknas som lagliga.

Enligt juristerna bör tidpunkten inte vara längre än ett par veckor och kan absolut inte anges som ett halvårslångt eller ännu längre tidsspann, vilket i dag förekommer i många kontrakt.

– Det vanliga har blivit att bostadsproducenterna anger ett tidsintervall på två kvartal. Men eftersom det är för långt, blir avtalet ogiltigt, hävdar bostadsrättsjuristen Ingrid Uggla, som själv stöter på avtal där mer än årslånga perioder anges som tidpunkt för inflyttning.

Det innebär att många privatpersoner just nu står med bindande avtal på bostadsrätter som kan ifrågasättas.

Det avslöjas även att bostadsproducenter har startat försäljningen innan vare sig detaljplan eller bygglov är färdigt.

Mot ett löfte om anonymitet, varnar en analytiker att många ogiltiga avtal skulle ”urholka bankernas säkerheter i nyproduktionen”. Han menar att prisfallet i så fall riskerar att vara det som gör att ”bollen kommer i rullning” och att bostadsrätter måste säljas om på nytt.

Inte ens experterna har förutsett det här problemet. När SOU-utredningen Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden lämnades över till regeringen förra året, var priserna höga och förekomsten om formfel i många köpavtal angående tidpunkten för upplåtelse, var inte med i utredningen.

– Ingen tog upp det. Men om det finns sådana här brister, så är det ingen småsak utan en allvarlig oklarhet, säger nu utredaren Michaël Koch till Svenska Dagbladet.

Det finns flera olika anledningar till att en tidpunkt för inflyttning blir en utdragen period i avtalen. Aktörer kan ha angivit ett exakt datum för upplåtelse av bostadsrätt, men hävdar att tiden för tillträde meddelas senare, vilket inte är samma sak.

– Men lagstiftarens avsikt är att upplåtelse och tillträde är två tidpunkter som ligger tätt ihop. Bakgrunden är att man ville se att kunden betalat, sedan skulle nyckeln delas ut, säger Ingrid Uggla.

Relaterade artiklar