Laddar

Beslutet om Skyttsgården skjuts upp

Skyttsgården kan i framtiden bli en kulturell mötesplats för så väl unga som gamla. Men beslutet om Skyttsgården skjuts upp, samtidigt fortsätter huset att kosta trelleborgarna pengar.

delningar

Kultur och fritidsförvaltningen vill göra om Skyttsgården till en kulturell mötesplats. Kommunens kultur och fritidschef Jörgen Flink har lämnat in ett förslag på hur man kan använda lokalerna till bland annat replokaler, en biblioteksfilial och för föreningen Gamla Trelleborg.

Ett beslut om hur man ska gå vidare med projektet skulle ha tagits under Kommunstyrelsens möte i veckan. Men ärendet togs bort från ärendelistan och kommer tas upp igen under mötet i februari månad.

Anledningen är att Kommunstyrelsen behöver lite mer information i beslutsunderlaget innan ärendet kan diskuteras.

Under tiden fortsätter huset att bekosta kommunen och därmed skattebetalarna. Huset kostar i nuläget skattebetalarna 1,9 miljoner per år, eller drygt 158 000 kronor i månaden.

Relaterade artiklar