Laddar

Beslutet om ringvägen skjuts upp ytterligare en månad

Det kommer inte att bli något beslut om ringvägen i oktober. Först i november kan trelleborgarna få besked om den nya dragningen. "Längre än så får vi inte dra ut på det. Då blir det riktigt pinsamt" säger Moderaternas Mikael Rubin.

delningar

Vid det förra mötet för Kommunfullmäktige trodde många att beslutet om Ringvägens dragning skulle ske. Men politikerna kunde inte enas och det beslutades istället att nya samtal skulle föras mellan partierna innan beslutet tas.

Nu står det klart att punkten inte kommer att tas upp på agendan under oktobermötet heller. Något som innebär att det tidigast kommer ett beslut i november. Anledningen är att samtalen ännu inte ägt rum.

– Det har inte skett något samtal än eftersom Socialdemokraterna inte har kommit med någon tid. Vi är villiga att komma och samtala. Det viktigaste är att vi snart kommer till ett beslut, säger oppositionsrådet Mikael Rubin (M).

Enligt kommunalrådet Torbjörn Karlsson (S) har man inte hunnit gå igenom processen med att ta upp ärendet i arbetsutskottet och kommunstyrelsen än. Anledningen är att mötena legat för tätt inpå kommunfullmäktige. I stället hoppas han att ärendet ska kunnas ta upp i mötet i november.

– Jag hoppas att vi kan ta det i vårt november sammanträde. I nuläget känns det som att det är rimligt att det blir av då.

I november måste det ske ett beslut menar Mikael Rubin. En ännu längre process skulle skada bilden av Trelleborgs handlingskraft och skulle skada näringslivet menar han.

– Jag tycker det var helt onödigt att vi inte kunde ta beslutet i september redan. Men om det inte kommer i november blir jag oerhört förvånad. Längre än så får vi inte dra ut på det. Då blir det riktigt pinsamt, säger Mikael Rubin och fortsätter.

– Framför allt är det viktigt att vi kan ge ett besked för de husägare som berörs. Det värsta är att bara dra ut på det och att de måste gå i ovisshet. Så hade inte jag velat ha det om jag blev drabbad.

Torbjörn Karlsson betonar att han hoppas att det sker i november men att det viktigare med en bred majoritet inför samtalen med Trafikverket än att sätta någon deadline.

– Det är viktigaste att vi försöker få hyfsat bred enigheten i frågan. Det är det som är viktigast, skulle det ta ytterligare en månad får det vara så. Mitt mål är också att det beslutet ska kunna tas i november.

Bland de största frågorna på månadens möte är i stället frågan om Koncernbildning och om kommunen ska ta över Föreningens Hus.