Allt färre fritidspedagoger har rätt kompetens - Nyheter i Trelleborg - 24 timmar om dygnet - Helt gratis!

Laddar

Allt färre fritidspedagoger har rätt kompetens

2015 hade 63 procent har Trelleborgs fritidspedagoger rätt kompetens. I Skolverkets senaste mätning är den siffran nere på 48 procent. "Vi är djupt oroade över utvecklingen" säger Skolverket.

delningar

Skolverket har tagit fram statistik kring hur stor del av personalen på landets fritidshem som har en pedagogisk högskoleexamen. Den visar att endast 40 procent av de anställda har en sådan utbildning, och procentantalet har fallit de senaste åren.

Ser man på lokal nivå i Trelleborg under det senaste läsåret, hade 48 procent en högskoleexamen. Det kan jämföras med 63 procent så sent som 2015. Samtidigt ökar barngrupperna. Det låga procentantalet är ett problem menar Skolverket.

– Vi är djupt oroade över utvecklingen som bidrar till minskad likvärdighet. Om en stor andel av personalen saknar rätt behörighet att ansvara för undervisningen så blir det svårt att tillgodose att eleverna får den utbildning de har laglig rätt till på fritidshemmet, säger Ingela Aksell, undervisningsråd på Skolverket.