Laddar

Allt färre får plats på förskola i tid

Andelen barn som får en plats på förskola senast på önskad dag har minskat i Sverige det senaste året. Så ser det ut i Skåne län.

delningar

2015 fick 70 procent av alla barn i Sverige en plats på en förskola, före eller senast på en önskad dag. Förra året sjönk siffran till 63 procent. Det är Nyhetsbyrån Siren som tagit fram statistiken efter att ha sammanställt siffrorna från kommun- och landstingsdatabasen.

Minst sannolikhet att få börja på en förskola i tid 2016 var det för barn i Laholm och Robertsfors, där endast elva respektive sex procent, fick en plats på senast önskad dag. I Skåne är siffrorna för det mesta betydligt bättre än så. Bäst chans att få en plats på förskolan på senast önskad dag är det i Höganäs, där chansen är 98 procent. En stor ökning från 2015 då siffran var 76 procent i Höganäs.

Näst bäst var Helsingborg där 95 procent fick en plats i tid, följt av Bromölla på 94 procent samt Staffanstorp och Trelleborg på 92 procent. Sämst är chansen i Svalöv där bara var fjärde, 25 procent, får en plats på önskad dag. Även Åstorp och Osby ligger i botten med 32 respektive 33 procent.

Sannolikheten att få en plats i tid varierar i hela landet, men 19 kommuner uppger att 100 procent erbjöds plats på senast önskad dag. Samtidigt var det hela 61 kommuner som bara gav plats åt hälften av barnen i tid, en av dem var Ystads kommun.

– Hur stort problemet blir för den enskilda är svårt att sätta ett mått på. Men det forskningen visar är att det ofta är kvinnor som tar ledigt den extra tiden, och att den osäkra jobbstarten är en bidragande orsak till löneskillnader mellan könen och möjligheten att göra karriär för kvinnor, säger Olof Johansson-Stenman, till Nyhetsbyrån Siren.

Ett antal kommuner från Skåne finns inte med i statistiken då de inte rapporterat in någon siffra till Rådet för främjande av kommunala analyser.

Relaterade artiklar