Laddar

95-åring fick vänta tio dagar på hjälp för bruten arm

En 95-årig kvinna hade ett blåmärke på armen och klagade på smärta. Trots det skickades hon inte till sjukhus med en gång.

delningar

En 95-årig kvinna som bodde på ett äldreboende för demensjuka i Trelleborg fick vänta tio dagar med att få behandling för en fraktur i ena armen. Detta eftersom att sjukvårdspersonal på boendet missbedömde hennes skada och inte skickade henne till sjukhus då skadan upptäcktes.

Den 9 maj förra året konstaterades att kvinnan hade en blåmärke på ena armen. Hon ska också vid flera tillfällen ha klagat på smärta i armen. Först tio dagar senare skickades hon till akutmottagningen för röntgen där det konstaterades att hon hade en fraktur i armen.

Nu har händelsen anmälts till inspektionen för vård och omsorg, IVO. ”Hur kan något sådant hända?” skriver anmälaren till IVO. Myndigheten kritiserar nu hanteringen av fallet. De bedömer att sjuksköterskorna vid boendet skulle ha kontaktat vården tidigare samt att det fanns brister i sjuksköterskornas journalföring där IVO bedömer att uppgifterna inte var tillräckliga.

Relaterade artiklar