KARTA: Det dödliga våldet i Malmö – skjutningarna har fortsatt 2017

Malmöpolisen kan konstatera att skottlossningarna fortsätter att öka under 2017 men menar samtidigt att årets stora polisinsatser gett positivt resultat.

Filip Beijer

Filip Beijer

Kl.17:45, 5 december, 2017

KARTA: Det dödliga våldet i Malmö – skjutningarna har fortsatt 2017
Foto: Filip Beijer

Malmöpolisen utreder ett mord och två mordförsök mellan den 30 november och den 4 december.

De allvarliga våldsdåden läggs nu till den redan hårt belastade Malmöpolisens utredningar.

LÄS MER: Polisens storsatsning ger resultat – tusen färre öppna ärenden

LÄS MER: En man anhållen i samband med skottlossning

Skotten som avlossats i Malmö 2017 har hittills dödat åtta personer och skadat 35. Totalt kan polisen räkna till 63 skottlossningar* fram till den 5 december. En knapp ökning när det gäller skador och dödligt våld till följd av skjutningar jämfört med förra året.

Men Malmöpolisen har varit förberedda på siffrorna.

stefan

Stefan Sintéus, polisområdeschef i Malmö. Foto: Filip Beijer

– Vår underrättelsetjänst har gjort en bedömning som sagt att 2017 ter sig ungefär som 2016, så i den mån är statistiken rätt väntad, säger Stefan Sintéus, chef för polisområde Malmö.

Årets riktade polisinsatser och kraftansträngningar med fokus på de grovt kriminella kretsarna har gjort att man begränsat siffrorna.

– Vi har varit superaktiva ute och legat på de här personerna. Vi har vidtagit insatser på flera ställen i Malmö. Jag vill i alla fall tro att vi har begränsat det så att det i alla fall inte ökat. Antalet frihetsberövade är större än någonsin och med gemensamma krafter har vi ändå begränsat det, säger Stefan Sintéus.

Antalet ärenden som skickas till åklagarmyndigheten har ökat under året.

– Vi ligger i en produktion på runt 35 ärenden om dagen som skickas till åklageriet. Det är bra och vi har en hög lagföringsprocent, säger Stefan Sintéus.

Narkotikaförsäljning och vapenhantering inom olika grupperingar har, precis som föregående år, ofta varit grunden till konflikter som i sin tur lett till grova våldsbrott och skjutningar i staden.

Många av de frihetsberövade är kända av polisen och ingår i de grupper som man riktat särskilt fokus mot.

Men polisen talar gärna inte om begreppet ”gäng” utan benämner grupperingarna som konstellationer där lojaliteten fungerar på ett helt annat sätt än i tydliga gängstrukturer.

Polisens presstalesperson Nils Norling förklarar;

– I de organiserade gängen ser vi ofta tydliga hierarkier och krav som ska uppfyllas för att man blir medlem. I problematiken i Malmö idag handlar det snarare om kompisgäng och barndomsvänner som ägnar sig åt kriminalitet i löst sammansatta konstellationer, säger Nils Norling och fortsätter;

– Vi överdriver inte när vi säger att lojaliteterna kan ändras från en dag till en annan.

Men polisen flaggar fortfarande för att myndigheten är hårt pressad vilket bland annat leder till att äldre ärenden kan bli bortprioriterade.

– Vi är fortsatt väldigt ansträngda främst på utredningssidan. Vi har ett tungt inflöde i Malmö när det gäller frihetsberövande och vi tvingas ta det färskaste ärendet, fast man kanske skulle jobbat med det lite äldre, säger Stefan Sintéus.

Vad krävs för att få ner siffrorna till 2018? 

– Det är ett fortsatt långsiktigt arbete vi har framför oss. Vi måste titta på sociala aspekter och de som är väldigt unga måste få en vettig tillvaro med skola och allt vad det innebär. Det är många åtgärder som kvarstår förutom de polisiära.

KARTA: Tryck på markeringarna för att läsa mer om varje enskilt ärende:

 

* I statistiken över antalet skottlossningar finns även larm från allmänheten om höga smällar som nått polisens ledningscentral. I ett flertal av dessa ärenden har polisen inte konstaterat skottlossningar. 

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Hatbrott vid asylboenden ökar

Brottsförebyggande rådet redovisar nya siffror.

Magnus Jansson

Magnus Jansson

Kl.13:22, 14 december, 2017

Hatbrott vid asylboenden ökar
Arkivfoto: Casper Johansson

Anmälningar om hatbrott kopplat till asylboenden har ökat, visar en rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerat under torsdagen.

Andelen hatbrott som kan kopplas til asylboenden har gått från en procent 2014, när kategorin infördes, till sex procent 2016.

– Det gäller dels främlingsfientliga/rasistiska hatbrott mot befintliga eller planerade asylboenden, dels kristofobiska hatbrott eller hatbrott inom kategorin andra antireligiösa, vilket då handlar om hatbrott mellan personer som bor eller arbetar på asylboendet, säger Carina Djärv, utredare på Brå.

Sammanlagt identifierades 6 145 polisanmälningar med hatbrottsmotiv under 2016. Av dessa bedöms 72 procent ha främlingsfientliga eller rasistiska motiv. Siffrorna är lägre än 2015, men fortfarande på en hög nivå jämfört med 2013.

Antalet har minskat med åtta procent sedan den senaste mätningen. Störst minskning är det för antiromska och antisemitiska motiv.

Båda minskade med 34 procent.

– Utifrån den här statistiken är det svårt att säga vad minskningen av dessa två motiv beror på. När antalet anmälningar statistiskt sett är lågt kan det bli stora skillnader från år till år. Därför är det bättre att fokusera på att se tendenser över tid istället för att tolka utvecklingen från ett år till ett annat. Dessutom är det viktigt att påpeka att anmälningsstatistiken säger mycket lite om den faktiska utsattheten för hatbrott, säger Ava Isolde Faramarzi, utredare på Brå.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Anställd på kommunen blev hotad

Polisen har fått in en anmälan gällande hot mot tjänsteman.

Josefine Göransson

Josefine Göransson

Kl.13:17, 14 december, 2017

Anställd på kommunen blev hotad
Foto: Arkiv

Vid 14-tiden på tisdagen blev en tjänsteman som jobbar inom Trelleborgs kommun hotad. Personen som hotade honom är en man som fått avslag på ett försörjningsstöd.

– När de var klara med samtalet sparkade personen in en dörr och sa att han kommer vänta på målsägande och ”plocka honom”, säger Laila Lundström vid polisen i Trelleborg.

Tjänstemannen är i 40-årsåldern och nu har händelsen polisanmälts. Det hela rubriceras som hot mot tjänsteman.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Pensionsåldern höjs till 64 år

Den lägsta pensionsåldern ska höjas till 64 år och rätten att fortsätta arbete höjs till 69 år.

André Kvist

André Kvist

Kl.09:24, 14 december, 2017

Pensionsåldern höjs till 64 år
Det årliga orangea kuvertet från pensionsmyndigheten. Foto: Nils Jakobsson/Bildbyrån.

I dag kan man börja ta ut pensionen från och med 61 år men den siffran ska nu höjas till 64 år till 2026. Det skriver politikerna i pensionsgruppen i en debattartikel på DN Debatt.

Vill man stanna kvar längre på arbetet ska man få rätt att göra det till 69 års ålder. Vilket ska vara genomfört till 2023 enligt överenskommelsen.

Motiveringen för höjningen är att medelåldern ökar.

– Jag tror att det finns en förståelse hos svenska folket att när vi lever allt längre så måste människor få möjlighet att arbeta längre, säger Mats Persson (L), Liberalernas ekonomisk politiska talesperson, i debattinlägget.

Personer som haft ett särskilt långt arbetsliv ska kunna ta ut garantipensionen efter 44 års arbete, skriver TT. Men samtidigt ska denna inte gå att ta ut förrän man fyllt 66 år, jämfört med dagens 65 år. Garantipensionen är grundskyddet för personer haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet.

Pensionsgruppen som består av S, MP, M, L, C och KD vill även införa uppstramningar som ska leda till att antalet fonder minskar ”avsevärt”.

De sex partierna kommer under torsdagen presentera sin pensionsuppgörelse.

FaktaNio punkter


De sex partierna i pensionsgruppen har enats om följande punkter:

1. Grundskyddet (garantipensionen, bostadstillägget och äldreförsörjningsstödet) ska höjas för de ekonomiskt mest utsatta pensionärerna.

2. Ett reformerat premiepensionssystem som ska ge bättre trygghet och högre framtida pensioner. Staten tar ett större ansvar för att det inte ska kunna finnas aktörer på finansmarknaden som lurar till sig våra framtida pensioner.

3. Långsiktigt hållbara pensioner. Arbetslivet behöver förlängas. ”Vi behöver få fler arbetade timmar i svensk ekonomi”, skriver pensionsgruppen.

4. Arbetsmiljö- och utbildningsrelaterade åtgärder för ett hållbart arbetsliv, så att människor inte slits ut på arbetsmarknaden utan orkar hela vägen.

5. Ett råd för arbetsmarknadens parter knyts till pensionsgruppen.

6. En delegation ska arbeta för att motverka åldersdiskriminering och se till att vi bättre tar till vara äldres kompetens på arbetsmarknaden.

7. Översyn av avdragsreglerna för tjänstepension.

8. Åtgärder för mer jämställda pensioner mellan män och kvinnor.

9. Moderniserade placeringsregler för AP-fonderna för att möjliggöra högsta möjliga avkastning och bättre framtida pensioner.

Källa: Dagens Nyheter/TT.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Flera partier riskerar att åka ur kommunfullmäktige efter beskedet

Småpartiernas överklagande gick inte igenom. Nu står det klart att Trelleborgs kommun får en tuffare spärr för att komma in i kommunfullmäktige. Något som innebär att flera partier kan åka ur kommunfullmäktige.

Gabriel Almlöf

Gabriel Almlöf

Kl.20:59, 13 december, 2017

Flera partier riskerar att åka ur kommunfullmäktige efter beskedet
Foto: Commons

Den 16 oktober i år beslutade kommunfullmäktige att Trelleborgs kommun ska ha två valkretsar till valet 2018. Beslutet togs trots att valnämnden yrkade på endast en valkrets.

Men beslutet fick ett bittert efterspel. Centerpartiets Patrik Holmberg, Liberalernas Henrik Silfverstolpe, Söderslättspartiet Bertil Larsson och Vänsterpartiets Mats Sjölin överklagade alla beslutet till förvaltningsrätten.

Anledningen är att man anser att beslutet bryter mot vallagen samt att det fanns för lite information att gå på under omröstningen. Till handlingarna låg ett dokument där all information var maskerad. Trots det gick ärendet till omröstning, där förslaget att ha två valkretsar vann.

Miljöpartiets Emil Samnegård visar upp det maskerade dokumentet under kommunfullmäktige

Miljöpartiets Emil Samnegård visar upp det maskerade dokumentet under kommunfullmäktige

Vallagen säger att kommuner som har 36 000 röstberättigade eller fler får delas in i två eller flera valkretsar. Om det finns särskilda skäl får en kommun med färre än 36 000 röstberättigade indelas i två eller fler valkretsar. Trelleborgs kommun kommer vid valet år 2018 att ha färre än 36 000 röstberättigade.

Förespråkarna för två valkretsar yrkar på att det är särskilda skäl eftersom Trelleborgs kommun under många år varit indelad i två valkretsar. Förvaltningsdomstolen valde att gå på kommunens linje och Trelleborgs kommun kommer därför ha kvar två valkretsar till valet 2018.

Anledningen till irritationen är att två valkretsar gör det svårare att komma in i Kommunfullmäktige. Enligt de senaste ändringarna i vallagen så är de nya spärrarna till valet 2018 två procent för kommuner med en enda valkrets, och en spärr på tre procent för kommuner som är indelade i flera valkretsar.

Centerpartiet låg 2014 på 3,26 procent, Liberalerna (då Folkpartiet) på 3,28 procent och Vänsterpartiet fick 2,08 procent av rösterna. Även för Kristdemokraterna som 2014 fick 1,92 procent av rösterna blir spärren på tre procent en svår nöt att knäcka.

Beskedet innebär nu att flera partier riskerar att åka ut kommunfullmäktige i Trelleborg.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Vara återkallas efter upptäckt av kräksjukevirus

Produkten innehåller ett virus som kan orsaka vinterkräksjuka.

Mia Martelleur

Kl.19:36, 13 december, 2017

Vara återkallas efter upptäckt av kräksjukevirus
Foto: Arkiv

Ica återkallar produkten Basic Hallon på grund av risk att produkten innehåller norovirus som kan orsaka vinterkräksjuka.

Återkallelsen gäller Ica Basic hallon 500 gram, med bäst före datum 2019-06-19. Varan har sålts över hela landet sedan den 13 oktober, men nu stoppas all försäljning av varan i butikernas kassor.

– I nuläget vet vi inte vad som har orsakat det positiva provsvaret. Vi återkallar nu den aktuella produkten och utreder vad som kan vara den bakomliggande orsaken, säger Lena Sparring, kvalitetschef ICA Sverige.

Liknande produkter med annat bäst före datum omfattas inte av återkallelsen.

I ett pressmeddelande beklagar Ica det inträffade och uppmanar alla kunder som köpt produkten att lämna tillbaka den till den Ica-butik som de inhandlad produkten på, reklamera via ica.se, alternativt kontakta ICAs kundkontakt.

De skriver även att om man följer Livsmedelsverkets rekommendationer för frysta hallon och kokar hallonen i en minut så dör viruset.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Stäng